Sunday 30 August 2009

Het weekend is steeds zo snel voorbij. Enkele zullen zich misschien het landschapsquiltje herinneren dat ik begonnen ben gedurende een workshop van Margaret M. Roberts. Het is nu eindelijk gequilt en nu nog enkel de details toevoegen - enkele rotsen, zeewier enz. Daarna kan ik het laten inkaderen en op naar de volgende UFO.
Nog een prettige zondag,
groetjes
Jenny

Weekends fly - some of you may remember the landscape quilt which I started during a workshop by Margaret M. Roberts. I finally managed to quilt it and this week I will be adding the details such as rock constructions and seaweed etc. and it will be ready to be framed. I am looking forward to seeing the finished product. Then full go for the next UFO.
Have a wonderful Sunday,
Jenny

Friday 28 August 2009

Ik kan het niet nalaten enkele foto's van mijn kleinzoon en mijn vader met 3 van zijn kleinkinderen en 3 achter-kleinkinderen toe te voegen - kwestie van een persoonlijke noot :-))

I cannot resist adding a few personal photo's - two of my grandson taken two weeks ago - caught in the act - no wonder he was so quite :-)) and the other is of my father (89 years old) my son and grandson and two of his grand-daughters and their children.


Zoals gezegd heb ik me kunnen bezig houden met een paar zaken - borduren en mijn Y2K quilt. Veel energie en inspiratie om echt creatief bezig te zijn met het ontwerpen van nieuwe zaken of het spelen met nieuwe technieken is er niet geweest. Wat ik nodig had waren werkjes waar ik mijn verstand op nul kon zetten, dus hierbij enkele foto's van extra blokken die ik geborduurd heb voor mijn redwork quiltje.
Jenny


As mentioned in my previous mail, I have been keeping myself occupied with a few things that didn't ask for too much of right brain activity. I did not have the energy to try out new techniques or design new quilts. All my brain needed was routine stuff where I could switch off all. A few photo's of extra blocks I embroidered for the redwork quilt are shown herewith.
Jenny
Hallo iedereen,
Eindelijk komt er licht aan het einde van de tunnel en zal ik terug meer tijd kunnen besteden aan mijn hobbies en het bloggen.
De laatste paar maanden heb ik het op allerlei gebied enorm druk gehad - ook de gezondheid was niet zoals het moet. Dinsdag heb ik een kleine ingreep moeten ondergaan aan mijn rechtervoet en ben ik nu 2 weken immobiel - een beetje met de hulp van krukken rond pikkelen. Het geeft me tijd om een weinig achterstand in te halen. Daarna nog 2 weken met een verband en dan hopelijk is die miserie achter de rug. Aan alle trouwe bezoekers nogmaals dank, hopelijk krijgen jullie in het vervolg enkele nieuwe zaken te zien.
groetjes
Jenny

Hi everyone,
Finally I start seeing the light at the end of the tunnel and I will be able to start spending more time with my hobbies and blogging off course :-))
The last few months have been extremely busy in more ways than one. My health hasn't been what it should be either. Last Tuesday I had a small operation to my right foot which leaves me imobile for the next two weeks - hopping around on crutches and keeping my leg up as much as possible. It gives me time to catch up on a few matters, including computer time. After that another 2 weeks with a bandage and hopefully then at last I will be able to put that part behind me for good - fingers crossed.
To all my loyal visitors, thanks again, from now on hopefully you will be finding new things appear.
Jenny